Ve všech kaplích kostelního ambitu při akci zazněly české rorátní zpěvy. Přednesl je chrámový sbor Fons.

Koncertní akce se v září svíček nekonala náhodou. Uspořádána byla u příležitosti svátku svaté Lucie, jejíž jméno je odvozováno od latinského slova lux lucis, což znamená světlo. Svatá Lucie se křesťankou stala již v dětském věku a v dospělosti odmítla sňatek s dobře situovaným, leč pohanským nápadníkem. „Ten ji ze vzteku jako křesťanku udal. Soudce měl za úkol její věrnost Bohu zlomit a podle okolností ji potrestat. Nakonec ji oslepili a popravili mečem," přiblížil historii Vladimír Záleský.