„V úterý 17. prosince navíc tamtéž proběhne dopolední beseda pro žáky základních škol a odpolední čas bude patřit debatě s veřejností na téma klimatických změn. Přednášku a následnou diskusi s obyvateli Žďáru povede Michal Žák, meteorolog České televize a klimatolog z matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze,“ přiblížil mluvčí žďárské radnice Matěj Papáček.

„Pro mě osobně je ochrana klimatu zásadním tématem, které řešíme i v našem městě. Když nás oslovil pan Tichý ze společnosti CI2 s návrhem umístění výstavy Klima se mění: od informací k akci v našem městě, ani na chvíli jsme neváhali. Nejen, že je důležité se změnou klimatu pracovat, ale i informovat, a já věřím, že tato výstava nám v tom pomůže,“ vyjádřil se starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos.

Osvětové akce připravilo pro obyvatele město ve spolupráci s obecně prospěšnou společností CI2. „Otázka života ve zdravém a klimaticky stabilním prostředí je z pohledu soudobé české společnosti jednou z jejích nejaktuálnějších výzev. Důležitost ochrany klimatu a informování veřejnosti o řešeních probíhající klimatické krize si uvědomuje čím dál tím více subjektů v České republice. Jsme rádi, že i ve Žďáře nad Sázavou se tomuto tématu věnuje v poslední době velká pozornost,“ uvedl Daniel Tichý z CI2.

Výstava i obě besedy jsou součástí projektu Klima se mění: od informací k akci. „Při besedách klademe velký důraz na ukázku příkladů dobré praxe v oblasti klimatických opatření, aby mladí lidé měli možnost se s nimi seznámit, zhodnotit je a třeba se jimi nechat inspirovat. V nasbírání těchto příkladů nám pomohlo i nedávné natáčení dokumentu Česko chrání klima, při němž jsme opakovaně navštívili Vysočinu včetně Žďáru nad Sázavou. Veřejnosti bychom ho rádi představili na konci ledna,“ dodal Tichý. „Při všech besedách bylo zřejmé, že studenty téma změny klimatu zajímá. Věřím, že se nám podařilo alespoň u některých z nich zasít zájem o to, co můžou pro ochranu klimatu udělat jako jednotlivci, a že budou rovněž přemýšlet častěji o této – pro ně do budoucna velmi důležité – problematice,“ doplnil Michal Žák.