Tradiční zámecké koncerty navazují na hudební tradici zámku z první poloviny 19. století, kdy byla Náměšť významným hudebním centrem.

Dramaturgie koncertů se zaměřuje na díla autorů, kteří byli v centru pozornosti tehdejšího majitele panství Jindřicha Viléma Haugwitze. Zároveň jsou zváni významní účinkující zaměřující se na interpretaci hudby baroka a klasicismu. „Sobotní koncert nebude výjimkou. V programu zazní hudba z děl Johanna Sebastiana Bacha, Carla Philippa Emanuela Bacha a Franze Xavera Richtera," uvedl kastelán Marek Buš.

Häkkinen bude hrát na kopii německého dvoumanuálového cembala postaveného v roce 1710 Michaelem Mietkem. „Jedná se o nástroj, který je ideální právě pro repertoár, jenž jsme s oběma umělci pro letošní koncert zvolili," doplnil Buš. Cembalista vyučuje na Sibelius Academy v Helsinkách a na různých mistrovských kurzech po celém světě. Současně je uměleckým vedoucím finského souboru Helsinki Baroque Orchestra. Fredová je sólistkou tohoto tělesa.

Zámecké koncerty navazují na hudební tradici založenou v Náměšti bývalými majiteli. Jindřich Vilém Haugwitz krátce poté, co se v roce 1794 ujal správy náměšťského panství, založil ve své době ojedinělé hudební těleso. Ve 30. letech 19. století čítala jeho zámecká kapela přes tři desítky instrumentalistů, sbor měl v té době devět sólistů a 24 sboristů. Většinu těchto hudebníků tvořili sloužící ze zámku. V době vlastnictví zámku rodem Haugwitzů bylo náměšťské panství podle Buše známým hudebním sídlem v měřítku střední Evropy.