„Naše škola se tento a příští rok 2018 zaměří na oslavy 90. výročí od svého založení. V neposlední řadě 28. listopadu 2018 uplyne 150 let od narození žďárského rodáka, houslisty a skladatele Františka Drdly. I tomuto významnému výročí se chceme samozřejmě věnovat," přiblížila plány žďárské ZUŠky její ředitelka Dana Foralová.

Ovšem své kulaté výročí, čtyřicet let, má letos i školní dechový orchestr. Koncert jeho členů se uskuteční již v neděli 26. března od 16 hodin v prostorách Městského divadla ve Žďáře. Tato akce vznikla nejenom kvůli oslavám souboru, ale především kvůli další propagaci žesťových dechových nástrojů, jejichž popularita mezi žáky všeobecně klesá. „Děti chtějí raději hrát na hudební nástroje, kde je již tón vytvořen, například na elektronické klávesové nástroje. Obtížnost hry na žesťové nástroje je značná, navíc dechovka jako fenomén není příliš populární mezi mládeží. Ani my nemáme tolik žáků, kolik bychom si představovali. Je to celorepublikový problém," řekla Foralová s tím, že právě koncertem dechového orchestru na to chtějí upozornit a nástroje zpopularizovat. „Budeme na tom pracovat i v dalších letech," přislíbila ředitelka.

Čtěte také: Školáci hráli fotbal a vzpomínali na Petra Vejvodu

Dechový orchestr aktuálně čítá asi pětadvacet členů, ovšem vypomáhají v něm i starší členové, kteří už nepatří mezi žáky umělecké školy. Bez jejich pomoci by dechovka neměla obsazení, tedy zvuk, který by mít měla. Všechny žesťové nástroje není škola s to obsadit svými žáky. Dle Foralové je tato cesta lepší, než aby orchestr nefungoval vůbec.

Na koncert dechového orchestru v divadle bude vstup zdarma, případný dobrovolný příspěvek bude vložen do fondu Sdružení rodičů při ZUŠ Františka Drdly. Z fondu pak učitelé mohou pro své žáky vybírat peníze na různá soustředění, zájezdy či autobusovou dopravu na festivaly. Koncertní vystoupení bude v neposlední řadě rovněž vzpomínkou na Ladislava Čížka, který orchestr založil a dlouhou dobu vedl.

Samotné oslavy 90. výročí založení školy odstartují v úterý 30. května na prostranství před městským divadlem. V rámci celostátní akce na podporu základních uměleckých škol České republiky ZUŠ OPEN, které se zúčastní na 350 uměleckých škol, a nad kterou mimo jiných převzala záštitu i pěvkyně Magdalena Kožená. „Na ZUŠ OPEN v současné době připravujeme program. Doufám, že nám vyjde počasí, abychom se veřejnosti mohli představit na pódiu na Doležalově náměstí a byli skutečně open´. Pokud bude pršet, přesídlili bychom do divadla. Samozřejmě otevřeme zájemcům také prostory ZUŠky," poznamenala Dana Foralová.

Hudební škola ve Žďáře byla založena v roce 1927 a v roce 1928 úředně potvrzena. Slavit proto chtějí učitelé a žáci postupně, v několika vlnách. Nikoliv pouze jednou jedinou akcí. Vrcholem má být větší závěrečný koncert v příštím roce v městském divadle a vše by končilo oslavou výročí narození Františka Drdly v listopadu 2018.

„Chci, aby se škola prezentovala a propagovala své založení po celém Žďáře, případně i v okolí. Jak jsem zjistila od některých ředitelů ZUŠ, devadesát let je opravdu hodně, a na to se míním i zaměřit. Myslím si, že Žďár se tímto může pyšnit. Vše je dáno tím, že ve městě funguje pěvecký sbor Svatopluk, který byl založen již v roce 1848," zamýšlí se Dana Foralová. Na postu ředitelky ZUŠky je deset let.

K devadesátinám by si přáli nový a kvalitní klávesový nástroj, konkrétně křídlo Petrof, jež se vyrábí v Hradci Králové. Investice je to ale nemalá, křídlo vyjde na 1,3 milionu korun. „V této záležitosti již spolupracujeme s městským úřadem, o finanční podporu budeme žádat i veřejnost a podnikatele. Ve škole máme kolem stovky klavíristů, potřebujeme ho. V sále školy nám opravdu reprezentativní nástroj schází. V tomto jsme zaspali. Nové křídlo se kupovalo naposledy před čtyřiceti lety," posteskla si Foralová. Jak dodala, křídla, která před nedávnem prošla rekonstrukcí, hrají zase velmi dobře, ale rozhodně nedosahují úrovně nového klavíru. Pro potřeby vyučujících a žáků, tedy jako interní nástroj stačí, nikoliv však pro účely koncertní.

Základní umělecká škola má čtyři obory. Nejstarší a také nejpočetněji zastoupený je obor hudební. V tomto školním roce v něm studuje 392 žáků. Druhým nejstarším je obor výtvarný, založen byl v roce 1963. Aktuálně čítá 173 žáků ve věku od 6 do 19 let. Dále děti navštěvují obory taneční a literárně-dramatický. Všechny tyto obory se budou podílet na vystoupení 30. května.

A škola přispěje se svojí „troškou do mlýna" také iniciativě Žďáru nad Sázavou letošní rok byl totiž vyhlášen Rokem českého baroka. Na rozdíl od akce ZUŠ OPEN, kdy si žáci i učitelé pro tuto příležitost připravují vystoupení populárnějšího charakteru, v případě baroka je v plánu opak. Své vystoupení již chystají tanečnice ve spolupráci s Marií Kinskou, učitelé hudebního oboru se se svými žáky zaměří na nacvičování skladeb z období baroka. „Nevím, jestli to bude přímo české baroko, protože ne všichni autoři, kteří tvořili pro české baroko, se hodí pro naše žáky. Ve Žďáráčku opakujeme skladby baroka často, třeba Adama Michnu z Otradovic. Jak pojme baroko dramatický obor, zatím netuším. Nějaké představení vztahující se k cisterciáckému klášteru a vrcholu českého baroka jsou schopni podle předchozích zkušeností jistě připravit. A výtvarníci se Santinimu věnují neustále," nastínila Foralová. Jednotlivá vystoupení se uskuteční v divadle, v sále ZUŠ či případně v radnici.

Čtěte také: Na nádraží ve Žďáře bylo otevřeno první P Cafe bistro

V roce 2018 se pak dle Foralové chtějí zaměřovat na uměleckou školu samotnou. Ve spolupráci s regionálním muzeem chtějí udělat výstavu u příležitosti 150 let od narození Františka Drdly. „Žádali jsme o známku pro Františka Drdlu. Před pár týdny mi došla z ministerstva průmyslu o obchodu zamítavá odpověď, s tím, že rok 2018 je pro český stát natolik významný rok a zájem o vydání jiných známek byl obrovský, že nám Drdla bohužel neprošel. Máme však v plánu nechat si udělat pro svou potřebu alespoň přítisk ke známce a propagovat Františka Drdlu takto. Dále máme rozjednanou i publikaci o škole a Františku Drdlovi, problémem je finanční náročnost," řekla stávající ředitelka žďárské ZUŠky.

Do školy dochází celkem 750 žáků, jde o maximální kapacitu, která je povolená ministerstvem školství. Každoročně však škola neuspokojuje poptávku ze strany dětí a rodičů. Největší zájem bývá o hru na klavír. Pro tento školní rok se talentové průzkumy v prostorách školy uskuteční v termínech 23. a 29. května od 16 do 17 hodin.