Návštěvníci si mohou projít Klášterní Rajský dvůr, velký zámecký park, ovocnou zahradu, květinovou zahradu, baziliku Nanebevzetí Panny Marie, Galerii Kinských, výstavu Pocta Santinimu a stálou výstavu Barokní umění ze sbírek Národní galerie v Praze.

Po oba dny, v době od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin, jsou všichni zváni na komentovanou prohlídku zámecké školy.

Doprovodný kulturní program je připraven v Rajské zahradě, na 4. nádvoří zámku a v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Vystoupí tam mimo jiné Schola od svatého Prokopa, pěvecké sbory Fons, Svatopluk a Jasoň, Vokální soubor C Vox, Tišnovský komorní orchestr se svými sólisty, AB Music, Ambitters, Bigy band, Tendr bend či Tata band dixieland. Bazilikou se ponesou tóny varhanního koncertu.

Slavnosti jara se uskuteční pod patronací hraběnky Tamary Kinské a starostky města a senátorky Dagmar Zvěřinové. Akci připravily ITC ŽĎAS, Kinský, a.s. a Farnost Žďár nad Sázavou II za podpory Města Žďár nad Sázavou.

Hana Zítková