Téměř třísetstránkový literární „počin“ by tak měl zaplnit mezeru v současném knižním spektru. Sleduje totiž historický vývoj venkovské zástavby včetně proměn až k dnešním dnům.

Fotografie i mapy

„Název knihy Venkovské stavby na Moravském Horácku cele podtrhuje i předmět jejího zájmu. Je jím lidová architektura devatenáctého až počátku jednadvacátého století na vesnicích i městečkách v okresech Žďár nad Sázavou, Třebíč, Jihlava a částečně také na Jindřichohradecku, Znojemsku, Brněnsku nebo Blanensku,“ představil ve zkratce za dvojici spisovatelů Jan Kuča.

Dvoučlenný tým, pro něhož to nebyla první vzájemná spolupráce, strávil sbíráním podkladů pro vydání publikace celé tři roky. Podle Kuči tak na každé ze stránek zúročili nejen roky trvající a velice intenzivní badatelský terénní výzkum, ale především své zkušenosti z oboru, kterému se věnují prakticky po celý život.

Informace týkající se lidových staveb jednotlivých podregionů, a to jak jejich obytných, tak hospodářských částí, jsou doplněny četnými mapami a bohatou fotografickou dokumentací. „Některé ze snímků byly pořízeny během našich výzkumů, jiné jsou až sto let staré a pocházejí například z archivu brněnského památkového úřadu nebo od fotografa Ondřeje Knolla,“ pokračuje autor .

Na vydání titulu se penězi podílelo i Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě. „S prosbou o pomoc nás oslovili autoři knihy. Nejprve jsme podávali jen žádosti o dotace, později jsme se zapojili i finančně,“ řekla Žďárskému deníku vedoucí zařízení Sylva Tesařová a dodala, že kniha je k dostání v pokladně muzea za cenu 399 korun.