Tamní velký sál se v podvečer zaplní tóny ze světoznámých muzikálů, zazní písně z dramatického představení se zpěvy Jesus Christ Superstar, Evita, Vlasy, West Side Story, Bídníci, Chicago, Cats, Rebelové, My Fair Lady, Fantom opery a dalších.

Muzikálový koktejl je zahajovacím koncertem Kruhu přátel hudby Velké Meziříčí sezony 2018/2019.