„Jedná se o obnovenou tradici, kterou naše obec pořádá od roku 1993 ve spolupráci se společností Vítězslavy Kaprálové,“ řekl starosta obce Tři Studně Miloš Brabec.

Vodní prameny bývaly v minulosti jediným zdrojem pitné vody, není proto divu, že po dlouhé a drsné zimě následovalo jejich čištění. Někdy byla tato tradice doprovázena obřadem. Básník Miloslav Bureš měl velký zájem o lidové tradice. Když se dozvěděl o zvyku čištění studánek, získal inspiraci k napsání básně „Píseň o studánce Rubínce“.

O rok později poslal Bureš báseň společně s prosbou o zhudebnění svému příteli a rodákovi z Poličky Bohuslavovi Martinů.

Skladatel text básně poněkud zkrátil a vytvořil z ní kantátu s názvem „Otvírání studánek“. Tato skladba lidem připomněla dávno zapomenutý obřad prováděný při jarním čištěním vod a vytvořila tak novou folklorní tradici, která zakotvila nejen na Vysočině.

Od roku 1978 se na Žďársku Otvírání studánek konalo nepravidelně. Teprve od roku 1993 převzala pořádání slavnosti společnost Vítězslavy Kaprálové a obec Tři studně, od té doby se akce koná pravidelně každý rok.

„Slavnosti se účastní asi pět set lidí, pokud je příznivé počasí, účast je ještě vyšší,“ popsal starosta. Letošní Otvíraní studánek se uskuteční v sobotu 28. května ve 14 hodin v lesním areálu u studánek Barborka a Vitulka.

„Na slavnosti zazní kantáta Bohuslava Martinů v podání Pěveckého sboru ZUŠ Vítězslavy Kaprálové Brno společně s pedagogy a studenty Gymnázia Vídeňská, dále vystoupí žďárské soubory Bystřinka a Rozmarýnek a soubor Groš z Dolní Rožínky,“ uvedl Brabec.

MARTINA KOVAŘÍKOVÁ