Přednášející budou tentokrát tři. Bude to Linda Kovářová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Helena Honcoopová, překladatelka japonské poezie a specialistka na dějiny japonského umění, a Jakub Wenzel, student české a japonské filologie na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Co se posluchači dozvědí? Přednáška Lindy Kovářové seznámí zájemce s informacemi o Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a o UNESCO památkách v Japonsku. Pohovoří rovněž o atomovém dómu v Hirošimě, který je zapsaný na Seznamu UNESCO. Helena Honcoopová představí nejvýznamnější historické památky Japonska, které jsou registrovány v kategorii „národní poklad" (kokuhó). V celé zemi jsou památky tohoto ranku výrazně a jednotně označeny červeným kruhem, což umožňuje rychlou hodnotovou orientaci.

Jako „lidské národní poklady" (ningen kokuhó) jsou označováni nositelé tradičních dovedností, kteří si předávají „tajemství" své profese v rámci rodu nebo cechu po mnohé generace. Jsou to hudebníci, architekti, sochaři, malíři, grafici, keramici, výrobci laku, dřevořezu, mečíři, cizeléři, tvůrci bonsají i aktéři tradičních divadelních forem.

Poslední host Jakub Wenzel promluví o typických japonských kulturních hodnotách a představí Japonsko jako zemi, která je v našem prostředí chápána jako země geograficky i kulturně velmi vzdálená, zároveň však také přitažlivá a fascinující.

Přednáška začíná v 17.30 hodin, vstup je zdarma.

ZUZANA MUSILOVÁ