„Přijměte pozvání v čase předvánočního shonu a přijďte si poslechnout písně a koledy v podání Pavly Fendrichové a Jindřicha Macka," uvedla Dana Oberreiterová z Muzea Vysočiny.

Umělci spolupracují přes deset let a teoreticky i prakticky se věnují interpretaci renesančních a raně barokních písní s doprovodem loutny. Za dobu svého působení se několikrát vydali i do oblastí jiné než staré hudby, do svého repertoáru zařadili lidovou hudbu a hudbu 20. století. Pavla Fendrichová je absolventkou pražské Konzervatoře Jaroslava Ježka v oboru zpěv a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v oboru sbormistrovství a hudební výchova. Na konzervatoři v současné době působí i jako pedagog.

Hudebním partnerem jí bude Jindřich Macek. Ten je pro změnu historicky prvním absolventem oboru loutna na Akademii staré hudby při Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Nyní působí jako ředitel Základní umělecké školy v Havlíčkově Brodě. Koncertuje jako sólista i jako loutnista rozmanitých komorních seskupení. Koncert začíná v 18 hodin.

LUCIE ŽÁČKOVÁ