Vše se koná v rámci šestistého výročí dopsání Lipnické bible. „Byla dokončená v roce 1421 právě na Lipnici, to je v ní přímo napsáno. I proto se jí říká Lipnická bible,“ vysvětlil kastelán lipnického hradu Marek Hanzlík. „Dá se tak říct, že se teď vrátí domů,“ doplnil s úsměvem.

Lipnická bible je unikátní hned z několika důvodů. Je to nejstarší písemná památka vztahující se k Lipnici a zároveň se zachovala v perfektním stavu. „Takovýchto rukopisných biblí příliš není,“ vyzdvihl Hanzlík.

Speciální opatření

Instalace vzácného rukopisu z první poloviny patnáctého století, který z Ameriky přiletí v polovině června, si vyžádá i řadu speciálních opatření. „Musíme tam mít třeba zabezpečovací zařízení nebo zajištěná okna, aby do místnosti nešlo denní světlo,“ jmenoval Hanzlík pár příkladů.

Vše doplní i tematické banery. „Ty návštěvníkům přiblíží tehdejší rukopisnou produkci, okolnosti vzniku, lokalizace i autorství Lipnické bible, ale rovněž i celkový kulturní kontext tohoto díla. Připomenou také poselství, jež přináší dnešku,“ nastínil Ladislav Langpaul ze spolku Za záchranu rodného domu Jana Zrzavého.

Slavnostní zahájení unikátní výstavy na lipnickém hradu je naplánované na 26. června. „Bude součástí prohlídkové trasy hradu. A potrvá až do konce letních prázdnin,“ prozradil Hanzlík.

O tom, že by jejich plány zhatila pandemie, prý raději ani nepřemýšlí. „Plán B nemáme. Může se případně udělat nějaká webová prezentace, ale to není ono. Musí být zkrátka otevřeno,“ vyslovil lipnický kastelán své přání.

O Lipnické bibli se zájemci dočtou i v publikaci, kterou připravuje výše uvedený okrouhlický spolek. „Je to nesmírně záslužná práce kolektivu osmnácti autorů v čele s editory Lucií Doležalovou a Karlem Pacovským. Kniha má téměř čtyři sta stran,“ popsal Ladislav Langpaul.

Potřebují pomoci s vydáním

Pomoci s vydáním, zejména výší celkového počtu výtisků, mohou pomoci i budoucí čtenáři. „Vzhledem k tomu, že náš spolek je dnes dobrovolnou občanskou aktivitou bez podpory obce, kde působí, rozhodli jsme se obrátit na veřejnost. Sbírka běží na platformě Hit Hit pod názvem Příběh Lipnické bible a potrvá až do začátku června,“ přiblížil Langpaul.

Přípravy knihy trvaly zhruba pět let. „Už v roce 2016 jsme v Okrouhlici a na Lipnici uvítali ředitele sbírek Muzea Bible, kde je Lipnická bible uložená, Davida Trobische a paní Gabrielu Holthuis. Oba projektu vyjádřili maximální podporu. Následovaly roky organizačního úsilí, jednání, koncepční a badatelské práce. A dnes jsou práce na knižní monografii i výstavě v závěrečné fázi,“ zavzpomínal Langpaul.

Zdroj: Youtube

Pokud se vše povede, vyjde kniha ve stejný den, kdy začne samotná výstava s unikátním rukopisem. Tedy zmíněného 26. června. „Věříme, že se to povede i navzdory půldruhého roku trvajícím nejistotám, které plynou z globální pandemie. Kulturní událost, jíž bude šestisté výročí vzniku Lipnické bible, se může stát jednou z prvních vlaštovek návratu k normálnímu životu, na který se všichni těšíme,“ dodal s nadějí v hlase Langpaul.

Náhled na tehdejší společnost

Lipnická bible vznikla v období husitských válek a jakéhosi vzepětí křesťanské víry. Na jedinečnosti jí přidává i fakt, že se stala jakýmsi náhledem na tehdejší společnost. „Nesmíme si ji představovat jako dnešní natištěnou knihu, do které lidé běžně nepíší. Tehdy byly bible určené k domácímu studiu a člověk, který je vlastnil, si do nich zapisoval různé osobní postřehy. V tomto případě jsou tam zvýrazněné například různá věroučná fakta, která se mohla používat pro polemiku s radikálním husitstvím,“ upozornil na jednu z ojedinělostí Hanzlík.

Dá se říct, že vznikala postupně. „Samotná kniha byla psaná od roku 1412 do roku 1421. Už tehdy byla částečně ilustrovaná, ale nejkvalitnější výzdoba do ní byla doplněná až kolem roku 1435. Třetí fáze pak výzdobu knihy ještě prohlubovala,“ uvedl Hanzlík.

Vazba, ve které je teď kniha svázaná, je dokonce až z šestnáctého století. „Pochází zřejmě z okolí jižního Německa. Dokládá to, že už tehdy se svým majitelem opustila české království a putovala nějakým způsobem po Evropě. My její osudy neznáme až do dvacátého století, kdy se objevila v soukromých sbírkách v Anglii a ve Švýcarsku. A na počátku tisíciletí ji koupilo Muzeum Bible ve Washingtonu, kde je dodnes,“ připomněl Hanzlík.

Ostatně Muzeum Bible hraje v plánované výstavě také významnou roli. „Díky této spolupráci ji můžeme vůbec zorganizovat. Anonymní sponzor muzea hradí veškeré náklady spojené s dopravou a pojištění. My bychom toto nebyli schopní zaplatit,“ přiznal bez okolků kastelán.