I tak tam ale lze najít šikovné řemeslníky, kteří čas od času přijdou s betlémy do styku. A přestože je přímo nevyrábějí, s láskou opravují ty dochované. Patří mezi ně i umělecký truhlář Josef Pleva z Ledče nad Sázavou.

„Pokud dobře počítám, tak jsem již opravil kolem dvou desítek betlémů. A to nejen církevních, ale i těch, které jsou v majetku a ve sbírkách soukromých osob," uvedl Pleva.

Kromě svého vlastního 120 let starého betlému, který po druhé světové válce přivezli z pohraničí domů do Ledče nad Sázavou jeho rodiče, obnovil Pleva například i betlém pražského řezbáře F. V. Buka z roku 1903. „Lidé ho mohou každoročně vidět v průběhu vánočních svátků v ledečském kostele sv. Petra a Pavla," podotkl Pleva. Řemeslnou zručnost, kterou při renovaci dřevěných, ale i sádrových betlémů v posledních letech Pleva prokázal, obdivují i lidé ve Zruči nad Sázavou, Vlašimi, Pertolticích nebo Tanvaldu. „O opravu betléma mě požádal tamní farář. Sešla se mu spousta starých figurek, které mu donesli jeho farníci, a protože se doslechl, že betlémy opravuji, oslovil mě. Tanvald je zřejmě nejvzdálenějším místem, kam mnou opravený betlém doputoval," usmál se Pleva.

Šest set hodin práce

Slova „zřejmě nejvzdálenější" jsou namístě, protože o přesném umístění dalšího betlému, jehož náročnou opravu letos dokončil, neví ani on sám. „Na této zakázce, kterou jsem obdržel od soukromého sběratele a který přesnou lokaci betlému tají, jsem strávil šest set hodin. Betlém, který jsem celý opravil a dotvořil, je díky svým rozměrům, měřil tři metry na délku a jeden metr na výšku, největším, který jsem doposud ve své dílně měl. Tvořilo ho asi šedesát figur, pětadvacet domů a dalších objektů a rozličných přírodních útvarů," poznamenal Pleva. Všechny betlémské stavby, svatá rodina, tři králové a další postavy včetně figurek zvířat byly původní a pocházely z několika betlémů. „Nejstarší je datován rokem 1888 a zhotovil ho Johan Willem. Další byl z roku 1934 od Hanse Zechy a třetí v roce 1938 vyřezal neznámý autor. Ostatní části včetně modelovaných skalních útvarů a skříní, ve kterých je betlém umístěn, jsem již zhotovil já," řekl Pleva.

Betlém rozdělil do tří částí. „Jsou jimi město, svatá rodina a venkov. Betlém je osvětlen a v části venkov je i pohyblivý – pasáček pase ovce, u mlýna se točí dřevěné mlýnské kolo, selka se sedlákem řežou dřevo, havíř dobývá uhlí, kovář kove podkovy a v dáli se otáčí větrný mlýn," přiblížil Pleva.

Betlémy, které dostává do opravy, bývají často v žalostném stavu. „Stavby i figurky jsou napadené plísněmi a červotočem. Postavy nemají ruce či nohy, objekty jsou polámané a rozklížené. To všechno musím dílek po dílku opravit a po dokončení i domalovat a povrchově upravit," popsal Pleva.

Do jeho dílny ale nepřicházejí jen majitelé betlémů. Opravuje i skříňky a drobný mobiliář loutkových divadel, dřevěné hudební nástroje a historický nábytek. Občas se dostane i k opravám dřevěných součástí kostelních varhan. Pro kostel v Bohdanči u Ledče nad Sázavou například renovoval i dřevěnou sochu sv. Jana Nepomuckého a část oltáře.

V příštím roce se s prací uměleckého truhláře Josefa Plevy blíže seznámí i lidé v Havlíčkově Brodě. „Dohodli jsme se, že ve výloze našeho Finančního domu v Dolní ulici vystavíme jeho soukromý betlém. Určitě se všem kolemjdoucím bude líbit," podotkl Petr Krajcigr ze společnosti Finfin.