Jedním z důvodů, proč bylo vybráno právě Meziříčí, je nová regionální expozice Ve znamení sedmi per otevřená v loňském roce.

Každý rok má veletrh určité téma. Během čtrnáctého ročníku se budou odborníci věnovat problematice, jak nově zpracovat návštěvní prostory v památkových objektech a jak sladit vztah expozice muzea s konkrétní památkou.

„Pro nás to představuje prestižní akci, protože se sem sjedou odborníci z celé republiky. Nic většího se totiž v Česku pro muzejníky nekoná,“ sdělila ředitelka Muzea Velké Meziříčí Irena Tronečková.

V meziříčském muzeu čeká na účastníky oficiální zahájení letošního ročníku akce. „Pokusíme se kolegy seznámit s naší novou výstavou. Nebude to ovšem formou klasické prohlídky, ale budeme se věnovat spíše stránce odborné. Zaměříme se na to, jakou jsme měli o nové expozici představu a co bychom už třeba dneska udělali jinak. Stranou nezůstanou ani otázky finanční,“ popsala plánovaný průběh setkání Irena Tronečková.

Po skončení prohlídky v Meziříčí se muzejníci přesunou to třebíčského muzea, které dvoudenní veletrh pořádá. Letošní ročník se koná na počest filozofa, muzeologa a kunsthistorika Bohuslava Mikuláška, který byl také dlouholetým ředitelem meziříčského muzea.

------------

14. veletrh muzeí Česka

setkání teoretiků, scénáristů, architeků a tvůrců muzejních expozic vůbec, zástupců firem podporujících sféru svými výrobky a široké obce muzejních pracovníků

– koná se 28. a 29. 5 v Muzeu Vysočiny Třebíč; poctu zahájit akci dostalo muzeum v Meziříčí

Lucie Kučerová