Příběh stromu, Kdo s koho, Prales mi dal jméno Ujasiri, Když se potkají, Na rozkvetlé louce 
a další příběhy vyjadřovaly dívky pouze pohybem. Od těch nejmenších, které jsou zatím žákyněmi přípravky, 
až po ty, jež se po ukončení představení staly řádnými absolventkami tanečního oboru. Choreografie jednotlivých vystoupení navrhly ve spolupráci se svými žákyněmi učitelky Dita Hrubcová a Hana Chalupníková. Ty také po celý školní rok vštěpovaly svým svěřenkyním základy lidového, historického, moderního i klasického tance a taneční pantomimy.