To jsou jen některé z exponátů výstavy „Ze světa starých tisků“, které si mohou prohlédnout návštěvníci velkomeziříčské Galerie Synagoga.

„Lidé mají možnost seznámit se s docela reprezentativní sbírkou českých biblí, poznat osobnosti některých význačných tiskařů, dozvědět se o souvislostech knihtisku i psaní knih s dějinami Velkého Meziříčí,“ přiblížil výstavu její autor Libor Kučera.

Křesťané a židé

Návštěvníci si mohou udělat představu o vzhledu, písmu, výzdobě a jazyku tehdejších knih.

Zajímavým svazkem je rozsáhlý spis velkomeziříčského děkana Eliáše Libora Roblíka Židovské brýle. Kniha vyšla německy v letech 1741 až 1743 a dokumentuje vztah křesťanství k židovskému náboženství v první polovině 18. století.

„Velké Meziříčí mělo v té době početnou židovskou obec a vzájemné soužití bylo narušováno častými spory, které řešil dokonce i císař. Jednu z reakcí na panující poměry představuje i Roblíkův protižidovský titul,“ vysvětlil Libor Kučera.

Fond muzea

Všechny vystavené knihy pocházejí z knihovního fondu velkomeziříského muzea, kde se nachází 224 starých tisků, tedy knih vytištěných mezi lety 1501 až 1800. Nejstarší je již zmíněná Bible Severýnova z roku 1529. Do světa starých tisků mohou návštěvníci nahlížet až do 12. října.

Lucie Kučerová