Od narození malíře, dřevorytce i autora sgrafitové výzdoby na kostele svaté Kunhuty a dalších stavbách nejen v Novém Městě, ale také například v Brně, Havlíčkově Brodě nebo ve Znojmě Karla Němce letos uplynulo sto čtyřicet let. Kniha připomínající tuto výraznou osobnost novoměstské kultury je rozdělena do tří částí.

„V první je představen život Karla Němce v kontextu jeho výtvarné tvorby, druhá část přináší podrobný soupis jeho výtvarného díla v Horáckém muzeu v Novém Městě na Moravě. Třetí částí je obrazová příloha dokumentující výtvarná díla Karla Němce uložená ve sbírkách Horáckého muzea v Novém Městě na Moravě,“ uvedla Alice Hradilová z novoměstského Horáckého muzea, která na tvorbě nové publikace úzce spolupracovala s historičkou Hanou Klínkovou a grafikem Milošem Neumanem.

Ve stejný den, kdy bude kniha pokřtěna, otevřou v Horáckém muzeu také další výstavu vytvořenou ze sbírek Němcovy tvorby. Návštěvníci budou mít možnost mimo jiné spatřit malířovy dřevoryty i linoryty, obrazy, ručně malované a kreslené knihy, kolorované perokresby, dřevořezby, návrhy sgrafit a další zajímavosti.

„Vzhledem k tomu, že se na dílo Karla Němce vztahuje odúmrť, to znamená, že nemá dědice a státu bychom museli zaplatit velké poplatky za publikování, tak jsme se rozhodli využít výjimku – kniha bude sloužit i jako katalog k této výstavě,“ vysvětlila souvislost mezi křtem publikace a otevřením nové výstavy Alice Hradilová.