Opak je pravdou. Stačí, aby trochu zapršelo, a ze stezky se stává bahnitá „off road“.

Stezka vede převážně vlhkými rašelinnými lesy, které rybník obepínají ze všech stran. Prochází krajinou podobnou ruské tajze v prostorách Radostínského rašeliniště, vede přes malebnou rekreační obec Radostín (vhodné místo pro občerstvení v Hotelu Šimák) a protíná NPR Dářko.

Okružní trasu je nejvhodnější zahájit u obce Karlov, kde má stezka i oficiální začátek v podobě brány bývalé jelení obory a kam se přes hráz Velkého Dářka zelená turistická značka vrací.

Tip 1.: Svůj půvab odkrývá a atmosféru moře navozuje Velké Dářko v podzimních měsících v době vypouštění vody před výlovem ryb. Především oblast „Na ostrově“ (od Karlova), kde jsou písčité břehy, přímo láká k podzimním procházkám.

Tip 2: Poblíž Stružného potoka je na stezce vyhlídkové místo v podobě vyvýšené dřevěné plošiny. Vhodné místo pro pozorování vodního ptactva, které největší rybník v kraji Vysočina využívá nejen při svých přesunech z hnízdišť.