„Naším hlavním úkolem je postarat se o celou chasu, což čítá kolem padesáti lidí. Začínáme se scházet většinou už v červnu a učíme chasu tančit besedy,“ popisuje Lída Raušová, letošní stárka.

Kromě nácviků tanečních vystoupení je úkolem stárka a stárkové organizovat akce, které slouží k stmelení celé chasy. „Letos jsme společně vyrazili například na zábavu, pořádali tenisový turnaj nebo se účastnili akce zvané rychtářská bečka, což je takové posezení u rychtáře,“ vysvětluje stárková.

Zodpovědné funkce se ale nemůže ujmout každý. Aby stárek se stárkou mohli s chasou nacvičovat besedy, musí mít samozřejmě s tancem zkušenosti. „My už s Petrem tancujeme šest let, takže jsme si řekli, že se letos ke stárkovství přihlásíme,“ říká Lída Raušová.

Úkolem chasy pod stárkovským vedením je také zdobení máje, jejímž stavěním hody každoročně začínají. Vyvrcholením programu je pro chasu neděle.

Dívky se rozdělí do tří skupin, přičemž každá je v jednom domě. Chlapci pak obchází dívky a jejich vyvolená je obdaruje kytkou ze stuh, čímž dojde mezi dívkou a chlapcem k symbolickému sňatku.

„Končí se v domě stárkové a pak nás čeká vrchol programu. Tančí se na náměstí a průvod jde také pro rychtáře a rychtářku, v našem případě to jsou Milan a Jana Vlčkovi, kteří nás vedou v Bítešanu,“ zve na neděle lidi do Bíteše Lída Raušová.

------------

Více v sekci související články

Jana Ševčíková