Její slavnostní odhalení se koná od 14 hodin, umístěna bude na historické budově hasičské zbrojnice, protože Blažíčkův rodný dům už nestojí. Autorem pamětní desky je sochař Zdeněk Hošek. O osobnosti Oldřicha Blažíčka také promluví jeho vnučka Naděžda Blažíčková Horová. Připomene ho i výstava obrazů v místní škole, která se otevře v 15.30 hodin.

Oldřich Blažíček se narodil 5. ledna 1887. Jeho častým krajinným námětem byla rodná Vysočina, proslul i jako malíř originálních skic a obrazů, na nichž ztvárňoval své dojmy z cest po celé Evropě. Věnoval se také malbě chrámových interiérů. Blažíčkovy obrazy jsou zastoupené ve významných sbírkách umění. Působil rovněž jako profesor malby na ČVUT. Zemřel v roce 1953 v Praze.