Pracovníci knihovny zpracovali pro starší spoluobčany soubor přednášek na téma z historie města Žďáru nad Sázavou, Právo soukromé, Koření jak ho neznáme, Kapitola z dějin umění.

Pro klienty sociálních služeb města byla připravena exkurze do všech oddělení knihovny. Seniorům přednášela ředitelka knihovny Danuše Štefková.