„Prostřednictvím výstavy chceme informovat veřejnost o naší práci, vysvětlit, proč je péče o krajinu důležitá, a podnítit v lidech zájem o ochranu přírody,“ sdělila Darina Coufalová ze Sdružení Krajina.

Spolek dlouhodobě pečuje o louky v přírodně cenných územích, stará se o jejich kosení, vyřezávky a zajišťuje podmínky pro život vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. „Na našich velkoformátových plakátech představujeme ve fotografiích jednotlivé aktivity našeho sdružení a historické souvislosti péče o krajinu. Snažíme se také ukázat důležitost spolupráce a vzájemné pomoci a podpory mezi odborníky, praktiky a veřejností,“ dodala Darina Coufalová.

Sněhová děla jsou odvážena na zasloužený odpočinek, v zásobníku je už sněhu dost.
OBRAZEM: Zásobník je plný, sněžná děla si mohou odpočinout