"Posluchači se například seznámí se zajímavými materiály z činnosti bývalých žďárských hlasatelů Ireny a Luboše Holoubkových," přiblížila program Lenka Benešová z Regionálního muzea města Žďár nad Sázavou.

Žďárský srpen před 45 lety začne v 17 hodin.