Přesto podle faráře Vladimíra Záleského pouť neztrácí ani svůj duchovní rozměr. Mše v kostele svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře navštívilo kolem 3000 věřících.

Historie svatojánských poutí ve městě trvá podle faráře asi 285 let. Při vysvěcení ke kostelu putovaly desítky tisíc lidí v procesí i několik dní. "Nad Zelenou horou se tehdy nesla také slavná kázání významných kazatelů, třeba opata Václava Vejmluvy," řekl. Sepsány jsou v knize, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. Pro věřící to byl velký svátek, duchovní obnova. Cestou zdaleka i blízka zpívali, před výstupem na Zelenou horu se slavnostně oblékli.

Návštěvnost poutě ovlivňovaly války, ekonomické problémy i rozhodnutí vrchnosti a politiků. Podle faráře se ale konaly i v době totality. Tehdy stál při kázání na kůru takzvaný církevní tajemník. Dnes se na pouť do Žďáru sjíždějí v autobusech i celé farnosti. V neděli poutníky čeká pět mší, které bude sloužit také strahovský opat Michael Pojezdný, zpěvem je budou provázet farní sbory.

"Zelenohorský kostel ve Žďáru nad Sázavou byl jako vůbec první zasvěcen Janu Nepomuckému, a to rok po jeho blahoslovení a sedm let před svatořečením," připomněl Záleský. Budovali ho mniši, kteří přišli z jeho rodiště trhové vsi Pomuku v západních Čechách.

Ostatky světce jsou umístěny ve Svatovítské katedrále, ale zelenohorský kostel skrývá jednu z jeho relikvií. Svatý Jan Nepomucký zemřel při mučení a král Václav IV. jeho tělo nechal vhodit do Vltavy. Považován je za proto i za patrona vod. Lidé jeho podobu znají z desítek soch, jež stojí na hrázích rybníků, či březích potoků.