Expozice věnovaná architektuře v tiscích ze zámeckých knihoven bude zájemcům přístupná až do konce října. Veřejnosti tak bude představena historická literatura zaměřená na architekturu.

Vrcholem knižní ilustrace o architektuře je například baroko, v 19. století byly knihy podle mínění odborníků ovlivněny vlnou romantického historismu.

Jako celek tyto publikace patří k výtvarně nejhodnotnějším starým tiskům.