„Kromě ní bude ve foyer stánek Klubu Filatelistů. Zájemci tam budou moci zakoupit dopisnici s přitištěnou známkou, na níž je vyobrazen městský znak s letopočtem 1607 – 2007. Levou část dopisnice zaplňuje dobová fotografie města z doby kolem roku 1900. Speciální korespondenční lístek lze koupit již dnes na centrální poště,“ upozornil předseda Klubu filatelistů Emil Pelikán.

Žďárští sběratelé známek připravili k příležitosti velkolepých oslav také tematické obálky s portrétem kardinála Dietrichsteina, který malou osadu povýšil před 400 lety na město.

„Tisk byl proveden náročnou technikou ocelotisku z plochy. Rytec Martin Srb vytvořil jenom asi pět set kusů, pro filatelisty to tedy bude taková raritka,“ objasnil Pelikán. Již od zítřka až do pondělí budou na poště používat i příležitostné razítko s tematikou výročí.

A doporučené dopisy odeslané v sobotu ze Staré radnice ozdobí zvláštní R-nálepka. „Všechny vydané materiály včetně Památníku k oslavě 400. jubilea povýšení Žďáru na město 1607 – 2007 nebo Muži z londýnského vydání budou představeny v páteční podvečer při zahájení oslav,“ informoval Emil Pelikán.

 

Program oslav

pátek 8. června 2007

16 hod. žďárský swingový orchestr - před Regionálním muzeem

17 hod. vernisáž výstavy 400 let města Žďáru - Regionální muzeum

17 hod. výstava 400 let města Žďáru - Stará radnice

17,45-18 hod. troubení z věže kostela sv. Prokopa - uvedení slavnostní fanfáry 18 hod. slavnostní zahájení oslav a otevření jarmarku

18,15-18,45 hod. dobová hudba

18,50 hod. pohádka o Morhomorovi

19,40-20 hod. tance z hradů a zámků

20,10-20,30 hod. ukázky palných zbraní

21 hod. průvod mušketýrů za svitu loučí a hřmění bubnů

21,30 hod. historická hudební show

22 hod. ohňová show

sobota 9. června 2007

8,30 hod. slavná mše svatá za zemřelé rodáky - kostel sv. Prokopa během celého dne bude zpřístupněna věž kostela sv. Prokopa náměstí Republiky

10 hod. slavnostní průvod se zahajovací ceremonií, otevření jarmarku

10,50-11,15 hod. dobová hudba

11,20 – 11,50 hod. ukázky palných zbraní

12-12,40 hod. výcvik rytířského koně

12,50-13,20 hod. tance z krčem a veselic

13,30-14 hod. kejklíř 14,10-14,30 hod. dobová hudba

14,40-15,20 hod. sokolník - výcvik dravých ptáků

15,30-16 hod. execírka mušketýrů

16,10-16,30 hod. tance cikánské a venkovské

16,30-17 hod. ukázky palných zbraní, závěrečná ceremonie, vyhlášení soutěžního kvízu Akce v jiných částech města

10-15 hod. příležitostná poštovní přepážka a prodej dopisnic – Stará radnice

11-17 hod. pohádkové město - horní část náměstí Republiky

11-12 hod. přehlídka národopisných tanečních souborů (Kamínek, Rozmarýnek,Bystřinka) – atrium

14-14,30 hod. národopisný taneční soubor Studánka – atrium

14,30 hod. slavnostní odhalení pamětní desky na budově zámecko-žďárské fary obrozeneckému spisovateli a zachránci kostela na Zelené hoře M.J.Sychrovi (projev PhDr. Zdeněk Vyhlídal)

17 hod. přehlídka pěveckých sborů (Cvrčci, Žďáráček, FONS, Svatopluk, italský sbor ze Somma Campagna) - městské divadlo

19-22 přehlídka rockových kapel (Dr. Vykuk, 3 MIMO, Hoochachos) - náměstí Republiky

neděle 10.6.2007

10,30 hod. mše svatá, zpívá sbor ze Somma Campagna

13 hod. vyhodnocení soutěží - Stará radnice

14-19 hod. přehlídka dechových kapel - Salonní dechový orchestr, Veľký dechový orchester Železiarne Podbrezová, Veselá sedma, Venkovská kapela - náměstí Republiky

19,30 hod. koncert festivalu Concentus Moraviae - Martin Kasík, Kristina Kasíková - klavír, Jan Šťastný - korespondence A. Dvořáka, J. Brahmse a F. Simrocka - městské divadlo

21,30 hod. Slavnostní zakončení - ohňová produkce - náměstí Republiky