Autorka patří k osobnostem české výtvarné kultury své generace. Galerie z ruky je jejím, řečeno obrazně, druhým domovem, od roku 1992 tam vystavuje popáté.

Při velkém zjednodušení lze říci, že vyznavači současného malířství jsou dvojí. Jedni milují obrazy s obsahem založeným na skutečnosti, kterou srozumitelně zrcadlí.

Druhým je nejbližší malířství imaginativní a nenázorné, bezprostředně neupomínají na předmětnost, ale vizuálně i myšlenkově z ní tak či onak vycházející. Ve výsledném obrazu ji ovšem podává v obrazotvorné licenci, se subjektivními rysy možného uprostřed prostoru povědomí. Právě těmto „druhým" je aktuální výstava v Galerii z ruky nejvíce po chuti.

Už řadu let je souhrnným tématem práce Boženy Rossí trvání lidské bytosti v doteku přírody, s jejími lyrickými a duchovními kontexty. Lze hovořit o větvícím se a mohutnícím obrazovém cyklu, jehož pomyslný titul mohl by být, je to ale jen má konstrukce, intimní universum. Jednotlivé malby, každá ve sdružené odvozenosti, avšak s vlastní kresebnou, skladebnou a koloristickou specifičností, jsou jednoduché v základní obsahové struktuře, ale mnohovrstevnatě propracované v malířské faktuře.

Intimita člověka (Láska), ticho v prostoru zobecněné, tedy mírně abstrahované krajiny a jednotlivostí živé přírody (Tůň, Makovičky, Vážka), a magická vábivost zářícího ikonického cyklu Rajská zahrada, to jsou příklady Rossí námětů, jejich formového uchopení a přivedení k soudržné výpovědi.

Malby enkaustikou

Příznačnost Rossí enkaustických maleb sestává z grafických náznaků sdružených do symetrických plošných soustav a z vytříbené barevnosti na platformě lyrických vazeb a emotivity. V sumě jde však vždy o setrvání na východiscích z poznatelného světa, jehož kontury a obsahy Rossí sděluje po způsobu osobitého malířského rukopisu, s využitím specifických vlastností enkaustiky (míchání olejových barev s horkým včelím voskem), směřujících k dosažení plnosti a plasticity.

V Galerii z ruky budou letos k vidění čtyři výstavy. Druhá v pořadí uvede od 6. června do 5. července sochy Zdeňka Macháčka, který v srpnu oslaví 90. narozeniny. Třetí představí od 11. července do 2. srpna obrazy Karolíny Rossí a závěrečná, od 8. srpna do 30. srpna, bude věnována šperkům Hany Lavičkové, Jiřího Jahelky a Ladislava Olivy.


JAN DOČEKAL