Cyklus pořadů připomene mimo jiné autora legendární knihy Broučci Jana Karafiáta a prozaika a dramatika Aloise Mrštíka. „Rada města rozhodla o stěžejním zaměření kulturních akcí také pro roky 2017 a 2018," řekl starosta Michal Šmarda.

Novoměstská radnice se rozhodla každý rok připomínat osobnosti nebo události spojené s městem.

Program, který osobnosti připomene, nyní novoměstská radnice stanovila na delší časové období, aby se na něj místní kulturní organizace a školy stačily adekvátně připravit.

V Novém Městě pravidelně organizují řadu akcí. „Ať už jsou to koncerty, výstavy, semináře, přednášky nebo jako teď naposledy, v případě roku Jana Štursy 2015, instalaci sochy Jana Husa," uvedl starosta Šmarda. Husova socha byla odlita podle Štursova modelu umístěného v novoměstské Horácké galerii.

Rok 2016 Nové Město věnuje literátům spojeným s Novoměstskem, kteří budou mít významné výročí. Počátkem roku uplyne 170 let od narození evangelického faráře Jana Karafiáta a v polovině října 155 let od narození Aloise Mrštíka. Oba se narodili na Vysočině, a to v Jimramově, který je nedaleko od Nového Města.

V roce 2017 budou kulturní pořady v Novém Městě patřit hlavně malířům Novoměstska. Mezi nimi nebude chybět Oldřich Blažíček, představitel moderní krajinomalby, který se narodil v roce 1887 ve Slavkovicích u Nového Města.

O rok později si Nové Město bude připomínat především události spojené se stým výročím vzniku Československa.