„Na výstavě lze spatřit dvě desítky betlémů ze sbírek muzea v nedalekém Hlinsku. Kromě vyřezávaných ze dřeva obsahuje sbírka také betlémy ze slámy, paličkované, papírové nebo dokonce v hrnku. Největší betlém vyřezal před deseti lety Jiří Petrlík z Hlinska. Obsahuje čtyři desítky přes dvacet centimetrů vysokých figurek,“ popsala některé z vystavených exponátů Alice Hradilová z Horáckého muzea.

Kromě zmíněné novinky si návštěvníci mohou prohlédnout také stálé expozice. Celé přízemí muzea seznamuje návštěvníky s nejtypičtějšími projevy lidové kultury v severní části moravského Horácka. Neméně rozsáhlá je také expozice připomínající výrobu lyží a vývoj lyžování v regionu. A nepřehlédnutelné jsou i expozice někdejšího sklářství a železárenství.