Začátek je naplánován na 14. hodinu. Na pódiu se postupně představí místní vokální seskupení 6tet, orchestr Základní umělecké školy Velké Meziříčí, místní kapela Na šikmé ploše, dále pak pražští Discoballs, domácí Nonsense a jako zlatý hřeb odpoledne svérázný banjo band revival Ivana Mládka Děda Mládek Illegal band.

Připravena je také kadeřnická show týmu Tomáše Práška. Další program po skončení tohoto programu se chystá v Rock Depo Music Clubu a v Excalibru.

Koncert Muzikanti dětem má za cíl nejen pobavit, ale také přispět na dobrou věc. Letos je výtěžek určen pro Osobní asistenci. Jedná se o novou terénní službu Oblastní charity Žďár nad Sázavou, která je poskytována od začátku minulého roku ve Velkém Meziříčí a okolních obcích.

„Za získané peníze bychom rádi koupili osobní auto, díky kterému bychom mohli zkrátit trvání cest k našim uživatelům a pružněji reagovat na jejich požadavky,“ vysvětlila vedoucí Osobní asistence Velké Meziříčí Jaroslava Pavlíčková.

Osobní asistenti pomáhají přímo v terénu. Poskytují rovněž doprovodné služby, takže často klienty dopravují také k lékaři nebo tam, kde si potřebují vyřídit svoje osobní záležitosti.

„Pro tento ročník nás kontaktovali sami pořadatelé koncertu. Jejich zájem o naši organizaci je bezpochyby velmi příjemný. Málokdy se setkáte se situací, kdy se ozve někdo sám, aby nám pomohl,“ sdělila Jaroslava Pavlíčková.

„Před dvěma roky jsme podpořili denní stacionář Nesa, který rovněž spadá pod žďárskou charitu. Jelikož s nimi byla výborná spolupráce, oslovili jsme je znovu a oni vybrali službu Osobní asistence,“ vysvětlila za organizátory Irena Tronečková.

Služba Osobní asistence doposud neměla možnost se do žádné jiné charitativní akce zapojit, protože se jedná o začínající službu. Prezentace tak probíhala na akcích pořádaných městem či ve formě dne otevřených dveří.

Přínosem koncertu Muzikanti dětem je pro Osobní asistenci nejen samotná peněžní částka, ale také možnost propagace samotné služby a celé organizace.

Návštěvníci koncertu se se službou Osobní asistence a dalšími projekty žďárské charity budou moci seznámit prostřednictvím informačních panelů umístěných v blízkosti Jupiter clubu. Na Náměstí si budou moci návštěvníci koncertu prohlédnout nástěnky s informacemi jak o službě asistentů, tak o dalších projektech žďárské charity. Charita bude také prodávat výrobky, které klienti vytvořili v pracovních dílnách.


Hana Zítková
Lucie Kučerová