Před tvrzí známý vábič Pavel Kumžák lákal svým uměním malé i velké k hádání zvuků rozličných druhů zvířat, u Moučkova domu si zájemci prohlédly rohy, parohy, zvířecí kůže a další trofeje a za Moučkovým domem historik Stanislav Mikule vyprávěl veselé, smutné, i dnešnímu útlocitnému člověku těžko pochopitelné, historky z dějin lovu a myslivosti. Kapli svaté Barbory rozezvučely tóny kvarteta hráčů na lesní rohy a hned u kostela zejména děti nadchlo seznámení s mysliveckou kynologií. Velký ohlas vzbudil také sokolník Václav Augustin se svými opeřenými svěřenci, a kdo měl odvahu, mohl si nejen prohlédnout zblízka sokola, raroha, nebo sovu pálenou, ale také si na ruce podržet výra velkého.

Na výstavě Jelen myslivec a pracovník regionálního muzea Pavel Elbl seznámil posluchače s vývojem loveckých zbraní od pravěku až po současnost a zájemci se zde také dozvěděli mnoho zajímavostí ze života jelení zvěře. Následně byli malí i velcí z nabytých znalostí vyzkoušeni, a ti úspěšní také odměněni. Další odměnu si mohli vysloužit ti, kteří s pomocí dalekohledu dokázali v okolí Tvrze objevit schovaného jelena.

Akce se opravdu vydařila, počasí bylo muzejní noci nakloněno a kromě dobrot s mysliveckými motivy v žaludku si malí i velcí návštěvníci odnášeli mnoho zážitků a nových vědomostí.

Regionální muzeum děkuje všem skvělým návštěvníkům, nadšeným účinkujícím i všem, kteří se na uspořádání muzejní noci podíleli. Děkujeme a těšíme se za rok.

Kamila Dvořáková