Vrbický v roce 2011 vyhrál výběrové řízení Institutu umění Divadelního ústavu na čtrnáctidenní rezidenční pobyt v rumunském hlavním městě. Do konkurzu se tehdy přihlásilo patnáct českých výtvarných umělců. Kreslil na živo i podle vzpomínek. „Poslední dva týdny před cestou vzniklo asi patnáct kreseb, které zachycují moje představy různých míst, ulic a parků. Na místě je pak zhruba stejný počet kreseb podle skutečnosti. Pokusil jsem se tak obejít mechanismus, který podle mých dřívějších zkušeností vytěsňuje původní představy a nahrazuje je dojmy z reality," řekl po návratu z bulvárů hlavního města Rumunska výtvarník.

Jako přirozené pokračování pokusu s pamětí přišla myšlenka rozšířit soubor o kresby podle vzpomínek. Výstupem byl soubor kreseb o myšlení obráceném do budoucna, současnosti i minulosti, předvedeném na podobách jednoho místa v tomto případě Bukurešti.

Jaká je Bukurešť?

„Z kreseb se může zdát, že hlavní město Rumunska není obydlené, to proto, že lidi nekreslím, jsou nejspíš moc rychlí. Na Velikonoce se však město opravdu vylidnilo. Všichni odjeli někam pryč a o víkendu bylo v ulicích nezvykle prázdno. V těch dnech se Bukurešť nejvíc podobala Bukurešti na mých kresbách," dodal Vrbický.