„Organizátorka této předvánoční akce, paní Marie Horáková, oslovila na podzim charitu s nápadem uspořádat v rámci výstavy sbírku na podporu místní domácí hospicové péče,“ přiblížila Lenka Šustrová z Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

„Malí účastníci budou moci navíc vyrobit i malý dárek pro klienty služby, který jim bude v předvánočním čase předán. Snad způsobí alespoň kousek radosti,“ upřesnila Marie Horáková.

Domácí hospicová péče je nepřetržitá služba určená těžce nemocným lidem na sklonku života. Podstato je všestranná podpora a pomoc nemocným a jejich blízkým v domácím prostředí. Multidisciplinární tým, který je složený z lékařů, zdravotních sester, psychologa, duchovního, sociálních pracovnic a pečovatelek, poskytuje nepřetržitou zdravotní péči 24 hodin denně na celém území žďárského okresu.

Charitní pracovnice jsou k dispozici i blízkým nemocného, takže je zaškolí, aby mohli společné poslední dny trávit pospolu. Pokud již rodina nedokáže péči zabezpečit sama, je možné využít takzvanou odlehčovací službu, kdy pracovnice zůstávají s nemocným po dobu, kdy si blízký pečující potřebuje odpočinout, anebo obstarat své záležitosti.