Některá cenná díla ze 17. a 18. století zde mají být vystavena vůbec poprvé a výstavu již v deset hodin pro vybrané hosty zahájí ředitel Národní galerie Milan Knížák, majitel zámku Constantin Kinský a ředitel firmy Žďas, jenž se na projektu podílela.

Výstava chce ideově umocnit specifické prostředí žďárského kláštera. Vedle děl s náboženskou tématikou, jež tvoří jádro přehlídky, se zde uplatnily i obrazy a sochy charakteristické pro barokní klášterní sbírky. „Z velkých jmen barokního umění v Čechách jsou v expozici zastoupeni napříkad malíři Petr Brandl, Karel Škréta, sochař Matyáš Bernard Braun a další,“ uvedla Petra Jungwirthová z tiskového oddělení Národní galerie.

Umělecká galerie najde právě ve Žďáře odpovídající umístění právě proto, že město je s barokem úzce spjato prostřednictvím Jana Santiniho Aichla a jeho kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

Expozice téměř osmi desítek děl významných barokních malířů a sochařů bude k vidění v momentálně nevyužité budově zámeckého konventu, a to celoročně.

Cílem je vytvoření uceleného návštěvnického okruhu, který představí v nových souvislostech spojení barokních umělců působících v regionu žďárského kláštera. „A přesahujících do prostoru celé střední Evropy,“ doplnil vedoucí propagace firmy Žďas Stanislav Růžička.

------------------

Čtvrteční program:

10.00 Slavnostní zahájení před budovou konventu zámku Kinských ve Žďáře

12.00 Společenské setkání v zámku Kinských

15.00 Vernisáž výstavy pro veřejnost s komentovaným výkladem předních odborníků Národní galerie v Praze