Kniha bude určena pro laickou veřejnost, především k propagaci města a upravená čtivou formou. „Bude tam něco z historie, například i pověsti nebo nějaké dramatické události, které se udály ve městě a jeho okolí a ještě další zajímavosti o Bystřici, které nejsou tolik známé,“ informoval šéf bystřického Turistického informačního centra a spisovatel Hynek Jurman, který publikaci připravuje.

Vydání knihy by výhledově mohl podpořit grant a čtenáři se na ni mohou těšit ještě v závěru tohoto roku.

Další publikace o městě je naplánována na rok 2013. Ta by měla být velice rozsáhlá, zpracovaná i po odborné stránce, avšak i tak poutavá pro běžného čtenáře. „Vydaná by měla být v roce 2013, což bude zároveň i sté výročí založení muzea,“ potvrdil ředitel bystřického muzea Vladimír Cisár s tím, že na připravovaném díle spolupracuje hned tým odborníků.

Obšírná kniha zhruba o osmi stech stránkách bude obsahovat také několik tisíc fotografií. „Fotografií, které nyní z muzejních fondů vybíráme a skenujeme, by v knize mohlo být až osm tisíc – samozřejmě formou příloh na DVD nosičích,“ upřesnil šéf bystřického muzea Vladimír Cisár.

V publikaci bude dostatek prostoru nejenom na podrobnou historii města a jeho nejbližšího okolí, ale i na i na geologii, botaniku, archeologii a další konkrétní aspekty spojené přímo s městem a jeho blízkým okolím.