Poprvé Drožova kniha nazvaná Dějiny kláštera a Města Žďáru na Moravě, vyšla v roce 1903 a jednalo se o první česky psané dějiny Žďáru nad Sázavou. O čerstvě znovu vydané publikaci jsme si povídali s jejím vydavatelem Petrem Škarvadou.

V poslední době vychází poměrně velký počet publikací zaměřených na regionální historii, ovšem z pera současných autorů. V čem je více než sto let stará původní kniha Bedřicha Drože tak atraktivní, že byla vybrána ke znovuvydání?

Styl psaní dějin obcí a měst se v průběhu času mění. Zatímco za socialistické éry se kladl důraz na hospodářské dějiny, případně na dějiny třídního boje poddaných proti vrchnosti, dnes se čtenáři zajímají spíše o příběhy konkrétních lidí, svých předků, o dějiny svých domů. Zajímá je, kdo byli jejich předci, čím se živili, jak se oblékali, co jedli apod. Důkazem tohoto zájmu je rostoucí počet lidí pátrajících v archivech po svých předcích. Nahrává tomu i druhá řada cyklu Tajemství rodu, který nyní běží v České televizi. A právě starší publikace jsou mnohdy schopny dát odpověď na tyto otázky lépe než knihy napsané v době pozdější. Tyto starší publikace jsou ale špatně dostupné. V antikvariátech se nevyskytují, a pokud ano, jejich cena se pohybuje okolo patnácti set korun. Proto jsou tato starší díla vydávána znovu. Z blízkého okolí Žďáru například dějiny Přibyslavi či Polné.

Jak moc musel být text původní knihy upraven, aby mohl být znovu vydán? Byl-li upravován. Respektive v čem je současná verze odlišná od té původní?

Dnes je běžné vydávat starší knihy takzvaně „reprintem". Stará kniha se naskenuje a znovu vytiskne. Je to rychlé a levné. Kniha takto vytištěná má ale horší kvalitu, text je méně čitelný a i obrázky jsou horší kvality. Pro nové vydání Dějin Žďáru jsme zvolili jinou metodu kniha byla znova přepsána písařkou a byly opraveny gramatické chyby. Původní jazyk z počátku 20. století jsme ovšem zachovali, má své kouzlo. Dále byly použity originální předlohy obrázků. Původní obrázky nám ochotně poskytlo Regionální muzeum ve Žďáru nad Sázavou. Vydání knihy podpořilo i město Žďár nad Sázavou.

Co mohou v knize čtenáři vlastně najít? Jaké informace z ní získají?

Čtenáři se v knize dozví, jak byl založen žďárský klášter a město Žďár a jaké byly jejich další dějiny. Kniha je doplněna množstvím dalších příloh, například seznamem vlastníků domů, kde si řada obyvatel může najít své předky. Dějiny doprovázejí fotografie Žďáru z přelomu 19. a 20. století, kdy bylo fotografování teprve v plenkách a věnovalo se mu pouze pár nadšenců, jako byli žďárští fotografové Emanuel Tichý či Hans Panierski. Kniha je oproti původnímu vydání doplněna o životopis autora Bedřicha Drože a o barevnou přílohu se starými pohlednicemi s motivem Žďáru.

Pokud byste měl čtenáře nalákat na knihu právě díky osobnosti Bedřicha Drože, jak byste jej stručně představil?

Roku 1894 přišel Bedřich Drož do Žďáru, kde působil do konce 1. světové války jako obvodní, železniční a panský lékař. Prakticky ihned se zapojil do veřejného života a vytvořil si velmi významné postavení. I jeho zásluhou byla ve Žďáru roku 1895 obnovena činnost Sokola. Byl i jeho prvním náčelníkem. Bedřich Drož se též brzy stal výraznou osobou kulturního a společenského života. Byl mimo jiné též členem Čtenářského spolku Svatopluk a divadelního spolku Sázavan, od roku 1899 se stal předsedou místního odboru Národní jednoty pro jihozápadní Moravu. Již 6. září 1911 byl jmenován čestným občanem města. Bedřich Drož působil ve Žďáru celkem dvaadvacet let.

Bedřich Drož sepsal za svůj život vícero publikací, například Město Žďár a okolí. Plánujete znovu vydat i některé jeho další práce?

Zatím o vydání dalších Drožových děl neuvažujeme.

Kde lze novu knihu zakoupit?

Kniha je k dostání ve žďárských knihkupectvích, informačních centrech, v regionálním muzeu a okresním archivu.