„Vždy jsem cítil, že hudba člověka přivádí k větší koncentraci, k hlubšímu soustředění. Povšimněme si, že etymologický základ slova soustředění (jsou střed dění) je „být ve středu dění". Hudba tedy uvádí člověka do středu dění, do sfér vyšších, svět materiální přesahujících, do prostoru duchovního. A právě přirozená snaha člověka o proniknutí do tohoto světa duchovního je vlastně duchovní cesta," říká režisér, dokumentarista a zároveň učitel Zdeněk Novotný Bričkovský.

Není to váš první film, můžete připomenout ty předcházející?

Za dvacet let jsem jako kameraman a režisér natočil okolo pětadvaceti dokumentárních filmů. K posledním dokončeným filmům patří snímky ze zapomenutých končin centrální Sibiře: Raduga (slavnost duhy), V krajinách ticha (Nikolaj a Ludmila) a Fenomén (duševní komfort Jurije Petroviče). Ten posledně jmenovaný budu promítat v pátek 10. června u příležitosti Noci kostelů od 21 hodin v Daňkovicích.

Jak nový dokument vznikal a co vás k jeho natočení inspirovalo?

Podnětem k jeho vzniku bylo mé přátelství a úcta k hudební a dirigentské práci Igora Angelova, hlavní postavy filmu. Vždy mi byl velice blízký jeho přístup k hudbě, jako prostředku k vnímání krásy a hloubky lidského života, a především to, že tento přístup k lidským duchovním hodnotám otevírá mladým lidem.

Co pro Vás hudba znamená?

Mnoho. Hudba je mnohovrstevnatá. Můžeme ji vnímat zcela povrchně jako kulisu, ale můžeme postupně vstupovat do jejich hlubších nebo, chcete-li vyšších pater. Učí nás takto vnímat v úžasné vrstevnatosti svět okolo nás a především v nás. Jsem jedním z jejich žáků.

Pracujete s dětmi, učíte je poznávat a mít rád hudbu. Myslíte si, že dnešní mladá generace dokáže ještě naslouchat skladbám starých mistrů?

Zdá se mi, že mnoho mladých lidí, ale i starších, má z mnoha příčin velice sníženou schopnost soustředění. Tudíž je pro ně složité vstoupit do středu dění čehokoli, hudbu starých mistrů nevyjímaje.

Učíte své žáky onu zmíněnou schopnost soustředění znovu nalézt? A s jakým výsledkem?

Člověk, chce-li těmto věcem učit, musí především sám touto cestou intenzivně jít. Děti to velmi dobře cítí, zda to tak u učitele je, či ne. Snažím se své žáky na tyto pro život nesmírně důležité věci, jakou je koncentrace a soustředění, upozorňovat. Před každou hodinou se krátce ztišíme, říkáme tomu MO, děti v tom dělají veliké pokroky. Ale hlavní je pracovat v těchto věcech stále sám na sobě, aby mohl člověk více chápat a dávat.

Vloni před Vánocemi se vám podařilo zapojit do představení dvě stovky malých herců a zpěváků. Diváci byli novou formou vánoční besídky nadšeni. Jak moc je těžké přimět dnešní děti, aby hudbu a vánoční příběh procítily natolik, aby mohlo vzniknout podobné představení?

Živý betlém, který jsme se žáky 2. základní školy v Novém Městě, kde učím, připravili, mohl podle mne v takovéto podobě vzniknout jenom díky tomu, že jsme se spolu s ostatními učiteli pokusili žákům odkrýt mystérium Vánoc, jejich podstatu, jejich pravý duchovní význam pro každého z nás. Děti to vycítily, bylo jim to blízké a přirozené a troufám si říci, že i radostné a poučné.

Připravujete něco nového se svými žáky?

S žáky sedmých a osmých tříd jsme se tento školní rok dotýkali tématu Malý princ. Je to velké, křehké a pro starší žáky velice aktuální téma. Skládali a zpívali jsme písničky, učili se hrát na ukulele, povídali si o postavách příběhu a hráli drobné dramatické etudy inspirované některými obrazy příběhu. Příští školní rok bychom rádi tuto práci dokončili v podobě celistvého hravého hudebně dramatického pásma.

Již několik let jste organizátorem novoročního koupání v jezeru Chur Nur v Odranci. Dodává vám ledová voda sílu a inspiraci?

Ledová voda je úžasná. Zvláště na Nový rok. Ale i jindy. Na Sibiři má řada mužů velice dobrý zvyk. Každé ráno si připraví dva kbelíky ledové vody a krátce po probuzení ji venku na sebe vylijí. V létě i v zimě. Zní to prostě až banálně, ale je to neuvěřitelně energeticky vydatné a mnohem silnější než ranní studená sprcha. Je ovšem důležité provádět tento rituál dlouhodobě a pravidelně. S tím mám ale trochu potíž… Novoroční koupání v jezeře Chur Nur proběhlo již osmkrát. Těšíme se na devátý ročník. Lidé se mění, ale jezero zůstává stále stejné tajemné a silné.

Vraťme se k vašemu novému filmu, přiblížíte jeho děj?

Děj filmu se odehrává během intenzivní cesty pěveckého sboru Igora Angelova po Španělsku, vypovídá o věcech podstatných, nevyslovitelných, které se během této cesty udály.

Na filmu jste spolupracoval se svou manželkou, která se zhostila funkce dramaturga. Shodli jste se vždy na tom, co ve filmu bude a co ne?

Spolupracujeme s Táňou již mnoho let, je to takové přirozené filmové a životní partnerství. Někdy oba stříháme, jindy je jeden z nás více dramaturg, druhý střihač. Občas se tyto profese a my v nich mění a prolínají. Jak je potřeba. Jsme rádi svobodní. A nakonec se vždy shodneme, nic jiného nám ani nezbývá.

Kdy a kde bude možné nový film uvidět?

Slavnostní premiéra filmu bude v neděli 5. června v 17 hodin ve velkém sále Kulturního domu v Novém Městě na Moravě za účasti Igora Angelova a tvůrců filmu. Všechny čtenáře srdečně zveme.