Rada města prozatím uložila odboru školství, kultury a sportu, druhému žďárskému místostarostovi Ladislavu Bártovi a ředitelce příspěvkové organizace Kultura Žďár Marcele Lorencové připravit organizační, ekonomické a provozní zajištění kina od 1. ledna příštího roku.

„Budeme hledat všechny možné varianty řešení. Od zachování stávajícího provozu zařízení soukromým subjektem, přes přesunutí pod městskou organizaci až po jiný model fungování," vysvětlil místostarosta Ladislav Bárta.

Diskusi o způsobu provozu kina vyvolala skutečnost, že do jeho zateplení chce město letos investovat 2,7 milionu korun. S tím vyvstala otázka, proč objekt, do něhož dalo již v minulosti miliony, neřídit samo. „Co je důležité, schválili jsme nynějšímu provozovateli navýšení finančního příspěvku pro letošní rok o 100 tisíc korun. V nákladech nebyly výdaje za energie," řekl Bárta.