Jak vypadají studenti po ránu, když se probudí? I to se dozvíte v Galerii U Zlatého Lva na nové výstavě s názvem Fotografie. Uvidíte tam autoportréty žáků jihlavské základní umělecké školy (ZUŠ) a studentů Střední uměleckoprůmyslové školy (SUPŠ) Jihlava Helenín. Jedná se o druhou společnou výstavu zmíněných škol.

„Jednotícím tématem této výstavy je autoportrét. Téma zásadní pro mnoho umělců, kdy předstupují před diváka nejen jako autoři. Stávají se součástí díla a jejich výpověď je mnohdy o to silnější," řekla Miloslava Svobodová, zástupce ředitele pro praktické vyučování SUPŠ Jihlava Helenín.

Výběr prací studentů střední školy představuje aktuální tvorbu napříč několika obory, například Design a vizuální komunikace nebo Reklamní tvorba. Stejné téma zpracovali i žáci ZUŠ. „Originálně je autoportrét pojat těmi mladšími. A to jako oblíbená hra pexeso, sestávající z jednotlivých fotografií zachycujících autory ráno po probuzení. Výstava se tak stává interaktivní a může inspirovat diváka k jinému pohledu na sebe sama," doplnila další informace k výstavě Svobodová.

Dvakrát týdně

Výstava bude k vidění v Galerii U Zlatého Lva v budově ZUŠ na Masarykově náměstí 16. Výstava začíná 17. března a potrvá do 20. dubna. Přístupná bude každé úterý a čtvrtek od 16 do 18 hodin.

První společná výstava jihlavských škol se jmenovala Klasika. Jednalo se o práce studentů ateliéru Malba a ilustrace SUPŠ Jihlava-Helenín a žáků výtvarného oddělení ZUŠ Jihlava. Stěžejním tématem byla figurální kresba.

Organizačně se na společných výstavách podílí také další obor helenínské školy Arts management který se stará o propagaci. „Jde tedy o výměnu zkušeností, vzájemnou inspiraci, pro žáky ze základní školy určitě i o bližší seznámení se s uměleckými obory na střední škole. Prvním impulsem ke společným aktivitám v prostorách ZUŠ Jihlava byl způsob hledání a navázání spolupráce mezi dvěma školami školou základní, která pracuje s talentovanými žáky a připravuje je na pokračování a další rozvoj jejich talentu následně na škole střední," vysvětlila Svobodová s tím, že myšlenka využití krásného prostoru galerie U Zlatého Lva vznikla už na začátku této spolupráce.

Společné výstavy nejsou jedinou aktivitou, kde se tyto školy setkávají. Například 2. března proběhla v DIODu netradiční módní přehlídka s názvem To bylo 20. století. Šlo o večer spojující módu, hudbu, tanec a zpěv. Helenínská škola chystá další výstavy, například na téma Objekt, Prostorová tvorba nebo Móda.

ZDEŇKA HINKOVÁ