Ač se režisér ve svých dílech věnuje nepřebernému množství problémů dnešní doby, téma domácího násilí, jenž dominuje Modrým dnům, se ve filmu Nestyda vyskytuje jen velmi okrajově.

„Téma domácího násilí lze nalézt spíše ve filmu Medvídek nebo Kráska v nesnázích,“ vysvětluje Hřebejk.

S domácím násilím se režisér nikdy osobně nesetkal. „V mém okolí jsem ale pozoroval psychický teror. Co se mé tvroby týče, myslím, že jsem tento jev nejlépe zachytil v Krásce v nesnázích,“ říká režisér.

Poté, co dokončil úspěšný film Nestyda, chystá Jan Hřebejk další dvě díla. „Oba filmy by měly být spíše vážnějšího charakteru, taková psychologická dramata. Ve středu děje bude rodina, která je vždy nějakým způsobem napadena vlivy zvenčí,“ plánuje Jan Hřebejk.

Jana Ševčíková