Na 6. července připadly kulaté narozeniny, šedesátiny, žďárské grafičky a pedagožky Jany Zabloudilové, rodačky z Telče.

Do moravské výtvarné kultury se důležitě zapsali již její rodiče, kteří nepochybně směrovali její životní dráhu sochař a grafický designer Rostislav Magni (16. 8. 1927 18. 8. 1994) a malířka, grafička a pedagožka Růžena Magni (20. 9. 1929 14. 12. 2008).

Absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně a na Pedagogické fakultě UJEP Brno získala způsobilost pro pedagogickou práci v oboru výtvarná výchova. Se zdarem, s pravidelností určenou rytmem školního roku, se jí věnuje desítky let ve žďárské Základní umělecké škole Františka Drdly. Pro vlastní tvorbu, onu volnou část svého výtvarného určení, má, a bylo tomu tak vždy, jen vyšetřený mimoškolní čas a období prázdnin.

K učitelským povinnostem přibrala v létě 2011 předsednictví žďárského Klubu výtvarných umělců Horácka. Je-li nyní ve vztahu k Zabloudilové životnímu jubileu zhruba sumarizováno, co dosud udělala v umění, je nezbytné připojit k povšechnému součtu i to, co udělala pro umění, jeho šíření a estetiku vůbec.

Ve volné tvorbě se zabývá největší měrou kresbou a grafikou s tematikou rostlinných detailů a architektonických fragmentů. Je to uvážlivá tvorba založená na jemném předivu čar v harmonické skladbě. Poprvé vystavovala na kolektivní výstavě mladých výtvarníků v roce 1978 v Brně. Od roku 1992 se zúčastnila všech členských přehlídek Klubu výtvarných umělců Horácka ve Žďáru nad Sázavou, Jihlavě, Chrudimi a v Ostravě.