„Dům patří díky svým původním konstrukcím ke zvlášť hodnotnému kulturnímu dědictví Vysočiny a je zároveň dokladem typického zděného vesnického stavení oblastí severního Horácka v okolí Žďáru nad Sázavou,“ uvedl ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči Pavel Macků. Dům se zajímavou černou kuchyní v Daňkovicích, obci, jejíž počátky se datují od roku 1350, byl postaven ve 30. letech 19. století, což doložila dendrochronologická analýza dřevěných konstrukcí.

Jeho postupná rekonstrukce byla zahájena v roce 2014, kdy dům změnil majitele. V roce 2015 pak došlo ke kompletní opravě poškozeného krovu, do kterého narušenou střešní krytinou dlouhodobě zatékalo. V domě zůstala zachována cenná dispozice obytných a hospodářských částí a také zcela ojedinělá černá kuchyně, která se prakticky nezměněná dochovala až do dnešních dnů, kdy slouží jako spižírna. Na objektu je zachována původní lomenice, tedy dřevěný štít ze širokých prken, a okna i dveře, které byly citlivě repasovány včetně kování. Chybějící, anebo nebo zcela zničené dlažby byly nahrazeny replikami.

Při obnově domu nemohly chybět tradiční materiály a za pomoci zkušených řemeslníků i původní technologie. Oprava stavení s podporou státní dotace byla dokončena v létě roku 2018, nyní je přístupné veřejnosti. „Původní památka, které hrozil zánik, je dnes krásnou ukázkou lidové architektury na moravském Horácku a nositelem stavebních tradic, jež tak zůstanou uchovány pro další generace,“ doplnila Ilona Ampapová z telčského pracoviště památkového úřadu, které nad obnovou vykonávalo dozor.

Ocenění Památka roku je udělováno za nejlepší projekt a realizaci obnovy budovy nebo souboru staveb, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí.

Soutěž má dvě kategorie:

1 - menší (rekonstrukce do 2 milionů korun bez DPH)

2 - velké (rekonstrukce nad 2 miliony korun bez DPH)

V kategorii menších památek s rekonstrukcí do dvou milionů korun za rok 2018 zvítězila kaple svaté Markéty v Prachaticích.