Potřebujeme více donátorů, zaznělo mimo jiné na páteční besedě jihlavských pořadatelů kulturních akcí s prvním náměstkem ministryně kultury Františkem Mikešem. Společně se sešli 
v jihlavském Divadle otevřených dveří a opravdu otevřeně debatovali.

Beseda se samozřejmě točila kolem peněz. Podle Františka Mikeše je například 
v Rakousku v kultuře daleko větší podíl soukromých institucí, sponzorů či donátorů, kteří považují za svoji povinnost vstupovat do kultury nejen jako její konzumenti, ale i její „financiéři".

Ředitel Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava a také jihlavský zastupitel Marek Hovorka reagoval slovy, že by se mu zamlouvalo, kdyby ministerstvo vyhlásilo podobnou soutěž, jako je například Podnikatel roku i v kultuře. „Za první republiky tady byla tradice, že 
i učitel na malém městě podporoval například vydání knížky. Líbilo by se mi pro ty, kteří se donacím věnují, uspořádat soutěž. Myslím si, že tyto drobné symbolické projevy, že si něčeho vážíme, jsou hrozně důležité," řekl na debatě Hovorka s tím, že taková soutěž pak může dát impuls k donátorství kultury i dalším lidem. „Třeba se pak někdo zamyslí a řekne si, vždyť já mám takové příjmy, že bych mohl také něco podpořit. Začne se pak ve svém mikroprostoru ptát, co by mohl podpořit, 
a takto to půjde dál," dodal Hovorka.

Podle náměstka ministryně kultury je v České republice problém v tom, že na výstavy 
a do divadel chodí pořád stejní lidé. „Jsou to lidé, kteří do kultury něco dávají nebo se v ní pohybují, nebo jsou to naprosto běžní občané, kteří chodí do knihovny, čtou a kulturu sledují," přiblížil Mikeš. Pokud podle něj divadlo nezačne nést prapor mateřského jazyka, může o něj Česká republika přijít. „Podívejte se, jak se chováme, jak se vyjadřujeme, co čteme. Je opravdu potřeba začít z gruntu tvořit," řekl František Mikeš.