„Většina akcí prakticky kopíruje loňský rok. Navíc si ještě připomeneme stoleté výročí vzniku republiky odhalením nové sochy lva u památníku padlých před budovou pošty na Masarykově ulici a odhalením přesunutého památníku padlých v první světové válce v Pohledci ze soukromého na obecní pozemek. Obě akce by měly proběhnout někdy okolo osmadvacátého října v kontextu s oslavami vzniku republiky,“ připomenul dvě novinky v kalendáři akcí Nového Města na Moravě místostarosta Stanislav Marek.

To ale není vše, co město připravuje. Vzhledem k tomu, že letošní rok končí číslicí osm, chtějí se Novoměstští zaměřit na všechny letopočty končící osmičkou. „V jednotlivých měsících plánujeme uspořádat nějakou významnou osmičkovou akci. Buď promítání filmu, nebo besedu s historikem a podobně. V únoru to bude akce k 25. únoru 1948. A v srpnu zase akce k okupaci Československa,“ vysvětlil záměr města novoměstský starosta Michal Šmarda.

Třešničkou na dortu bývají rok co rok slavnosti města Nova Civitas. I ty budou tentokrát přizpůsobeny roku republiky. „Plánujeme připomenout návštěvu Tomáše Garriqua Masaryka v Novém Městě. Chceme zrekonstruovat celý jeho pobyt,“ potvrdil Michal Šmarda.

Návštěva Tomáše Garriqua Masaryka se v Novém Městě na Moravě uskutečnila 17. června 1928. Tehdejší tisk - Horácké listy – ji popsal takto:

„Ověnčené vozy zpívající mládeže a Sokolů, přeplněné autobusy a nákladní auta, kola, kočáry – vše jako o závod sváželo nové a nové návštěvníky. Prezident dorazil s dcerou Alicí a doprovodem s třičtvrtěhodinovým zpožděním ve čtvrt na jednu. Jeho příjezd ohlásily tři rány z děla. Nadšené volání a vítání, zraky všech jsou upřeny na vzácného hosta, který v čele své družiny kráčí k tribuně. V prostém hnědém plášti, ve svém měkkém hnědém klobouku, se nám zdá být takový prostý, opravdu jako jeden z nás. Nešíří kolem sebe nádheru, okázalost a lesk; ale jeho obličej, pohled jeho oka hned prozrazuje velikost ducha, bystrého a kritického myslitele, který dovede vidět až do ledví,“ zaznamenal autor článku v Horáckých listech.

Jak se žilo v nejstarší žďárské škole.
Jak jsme žili v Československu. V pátek představíme školu v Komenského ulici 2

Po zaznění hymny a jednotlivých vítacích proslovech významných osobností přišla řada i na obyčejné obyvatele. Kromě jiných pozdravil prezidenta i občan z nedalekých Petrovic, výměnkář Josef Bukáček. Uvítal jej tehdy slovy: „Milý a upřímný pane prezidente! Vítám vás k nám srdečně za všechny naše horské vesnice. Naši Horáci vám děkují za to, co jste pro nás udělal, děkují vám za návštěvu. Jsme hrdí a pyšní na to, že se za nás, chudé Horáky, nestydíte. Pán Bůh vám za všechno oplatiž sám. Pane prezidente, dovolte, abych vás po starodávnu uvítal chlebem a solí. Prosím ukrojte si hodně dokola a pojezte kousek horáckého černého chleba. K tomu vám všichni ze srdce přejí, aby vám sloužilo ke stálému zdraví,“ pravil pantáta Josef Bukáček z Petrovic.

Děvčata oděná v krojích pak podala Masarykovi chleba, ale na nůž se jaksi pozapomnělo. Situaci zachránil až výměnkář Josef Bukáček. Vytáhl z kapsy kudličku, otřel ji o rukáv a podal ji prezidentovi, který si ukrojil, krajíček posolil a ochutnal. A pak už odkráčel úzkým špalírem kolem školy do budovy novoměstské sokolovny, kde stála další slavobrána, kterou vystavěli pro „svého“ prezidenta členové Sokola.

V sokolovně následovaly další proslovy, poté hodinka odpočinku a slavnostní oběd. Po celou dobu oběda koncertovala před budovou vojenská hudba. Tomáš Garrique Masaryk tam z rukou tehdejšího starosty města Rudolfa Litochleba obdržel dárek - obraz místního malíře Josefa Jambora.

Po odpočinku a občerstvení ukončil prezident se svým doprovodem návštěvu v Novém Městě na Moravě a zamířil do Žďáru nad Sázavou. Cestou se ale ještě zastavil ve Slavkovicích, kde navštívil statek senátora Sáblíka. Tamní zastávku stvrdil podpisem do pamětní knihy rodiny Sáblíkovy.

Jak dalece se podaří zrekonstruovat návštěvu prvního československého prezidenta v Novém Městě na Moravě se mohou místní i přespolní přijít přesvědčit v červnu na slavnosti Nova Civitas.

Novoměstská radnice se ovšem letos rozhodla pozměnit i tradiční trhy. „Byla velká kritika na to, že trhy v Novém Městě na Moravě už nemají řemeslného ducha, ale že je to v podstatě jedna velká hrabárna. Proto jsme se dohodli na kompromisním řešení - jarní komerční trh bude zachován, a ten vánoční bude pouze řemeslný,“ vysvětlil další z novinek v kalendáři akcí Michal Šmarda.

Objekty bývalé léčebny jsou prázdné od začátku roku 2012.
Kraj se opět pokusí prodat bývalou léčebnu. Cena už spadla z 50 na 18 milionů

Návrh celoměstských kulturních a společenských akcí a farmářských trhů v Novém Městě na Moravě na rok 2018:

Čarodějnice – 30. 4.
Noc literatury – květen
Noc muzeí – 25. 5.
Den dětí – 2. 6.
Nova Civitas – 15.-16. 6.
Vázafest – 27. – 28. 7.
Pouť na Kostelíčku – 19. 8.
Den otevřených dveří památek – 15.-16. 9.
Slavnosti medu a vína – 12.-13. 10.
Svatováclavské slavnosti – 22. 9.
Rozsvícení adventu – 1. 12.
Čertohrátky – Termín: 5. 12.
Farmářské trhy: 13. 1., 10. 2., 10. 3., 7. 4., 12. 5., 19. 5., 2. 6., 16. 6., 30. 6., 14. 7., 28. 7., 11. 8., 25. 8., 8. 9., 22. 9., 6. 10., 20. 10., 10. 11., 15. 12. (soboty).
Jarní jarmark: 11.5. (pátek)
Vánoční jarmark: 14.- 15. 12. (pátek a sobota)