Někdejší Drákula, kterého mohli jeho příznivci spatřit ve stejnojmenném muzikálu, ale i v řadě dalších rolí, se ujal čestného „úkolu“ stát jako první z umělců na pódiu zmodernizovaného novoměstského stánku kultury. Při úvodním vystoupením nazvaném Vzpomínka jej doprovázela kapela Jiřího Škorpíka.