Pořadatelé jej připravili v kostele svaté Kunhuty. Začne v 17 hodin. Příchozí svým vystoupením potěší chrámový sbor FONS ze Žďáru nad Sázavou a orchestr Něhoslava Kyjovského při Základní umělecké škole Bystřice nad Pernštejnem. „V letošním ročníku zazní skladby od soudobých i klasických autorů," pověděla Lenka Šustrová, asistentka pro oblast propagace Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

„Koncert je věnovaný všem lidem, kteří se podílejí na organizaci Tříkrálové sbírky a podporují činnost Oblastní charity Žďár nad Sázavou," doplnila Lenka Šustrová. (hz)