Historici datují jeho vznik do první poloviny třináctého století. V té době nebyl tak velký jako nyní. Byla to menší stavba v rozsahu dnešního kněžiště se dvěmi polokruhovými apsidami. Do dnešní doby se dochovala ve hmotě nynějšího kostela v plném rozsahu.