Příležitost je vidět máte až do 2. února.

Poezii Vánoc si nikdo neumí představit bez rozzářeného stromečku. Daleko dříve než vánoční stromečky se stavěly v našich rodinách betlémy. Za rozšíření tohoto zvyku vděčíme sv. Františkovi z Assisi, který dal v roce 1223 první podnět k vánočnímu stavění jesliček.

V Třešti má stavění betlémů více než dvousetletou tradici. Na počátku 19. století se zde objevovaly papírové betlémy, ve druhé polovině 19. století dřevěné figurky. Místní řezbáři vyřezávají dřevěné postavičky a zvířátka dodnes.

Třešťské betlémy jsou komponovány jako diorama, ve kterém se krajina vytvářená z pařezů, mechů a jiných přírodnin stupňovitě zvedá a přechází v krajinu malovanou, tzv. „lončoft".

Od sv. Štěpána do 2. února si může každý návštěvník Třeště prohlédnout zhruba dvacet betlémů přímo v rodinách. A jsou to doslova rodinné poklady. Expozice ztvárňují známý biblický příběh o narození dítěte v chlévě, za nímž spěchají zástupy chudých a nesou mu dary.

V každé rodině se betlém každoročně na podzim znovu staví a na jaře rozebírá. Angažuje se celá rodina, včetně nejmenších dětí. Celá rodina pak také asistuje zájemcům u veřejných prohlídek. Vstup k betlémům je zdarma. Aktuální plánek betlémské cesty je k dostání v turistickém informačním centru nebo na webových stránkách města Třešť.

Kromě toho pokračuje shodně až do 2. února tradiční vánoční výstava betlémů ve stálé expozici betlémů v Schumpeterově domě v Třešti. Tentokrát na téma sněhuláci.

LUCIE ŽÁČKOVÁ