I v letošním roce vyhlašuje dobrovolnické centrum Fokusu Vysočina soutěž s názvem Křesadlo 2010.

To je cena, která se uděluje dobrovolníkům působícím v neziskových organizacích, kteří věnují svůj volný čas nějaké prospěšné činnosti pro druhé.

Cena bude udělena za aktivity v roce 2010. Neziskové organizace, ale i jednotlivci, kteří vědí o někom, kdo si za svoji činnost cenu zaslouží, by měli zaslat svoje návrhy nejpozději do 15. ledna letošního roku na adresu dobrovolnického centra Fokusu Vysočina.

„V zaslaném návrhu je třeba uvést osobní data a kontaktní spojení na kandidáta ceny, popis činnosti kandidáta ceny a důvody zásadní pro jeho navržení, stručnou charakteristiku a samozřejmě také kontaktní spojení navrhovatele,“ informovala Veronika Štěpánková, koordinátorka dobrovolnického centra.

Cenu musí chtít

Jak doplnila, podmínkou udělení ceny Křesadlo je souhlas navrženého, aby mu byla případně cena skutečně udělena. „V případě jeho nesouhlasu s publicitou obdrží cenu další vybraný kandidát v pořadí,“ ozřejmila systém oceňování koordinátorka. Veřejné slavnostní předávání cen Křesadlo za rok 2010 se uskuteční v únoru. Pozváni na něj budou kromě oceněných dobrovolníků mimo jiné i zástupci neziskových Organizací a představitelé měst z Havlíčkobrodska.

Křesadlo je prestižní ocenění vybraných dobrovolníků a je replikou historického křesadla za jejich nezištnou dobrovolnou službu v oblastech, kde je pomoc skutečně třeba.

Cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří je vykonávají. Myšlenka udělování ceny Křesadlo je duševním vlastnictvím občanské společnosti Hestia.