Snímky ze šesti krajských center včetně textů popisujících jejich činnost a poslání jsou součástí ojedinělé kampaně. Od té si jednotlivá nízkoprahová střediska věnující se problematické mládeži slibují především zvýšení osvěty mezi laickou i odbornou veřejností a médii.

„Tato výstava je putovní. Kromě Žďáru nad Sázavou se informační panely s fotografiemi objeví taktéž v Jihlavě, Bystřici nad Pernštejnem nebo v Třebíči,“ uvedla Ivana Bartoňová, koordinátorka projektu a vedoucí sociální pracovnice Ponorky – centra prevence ve Žďáře nad Sázavou. Žďárská Ponorka je jedním ze zařízení zřizovaných Oblastní charitou ve Žďáře nad Sázavou.

A právě ve zmiňovaném nízkoprahovém klubu Ponorka se v rámci osvětové činnosti začátkem května uskuteční i den otevřených dveří. „Do centra se může přijít podívat kdokoliv,“ informovala Ivana Bartoňová.

„Zájemce o naše zařízení nejenom provedeme objektem samotným, ale seznámíme je i s pravidly jeho fungování nebo jim představíme služby, které můžeme poskytnout dospívajícím, jež se ocitli v nepříznivé životní situaci.“ dodala Bartoňová.

Den otevřených dveří se uskuteční ve středu šestého května od devíti do sedmnácti hodin.

Zlata Ptáčková