Díla někdejšího učitele školy umění v Měříně nazvaná 33 minut tam zůstanou do čtvrtka 11. března. „Otevřeno máme od pondělí do pátku mezi 8. a 16. hodinou. V sobotu je zavřeno. Nedělní otevírací doba je od 14 do 16 hodin,“ informoval Miloslav Čech z programového oddělení Jupiter clubu.


Josef Jelínek se řadí mezi mladé umělce Vysočiny. Narodil se v roce 1984. Po studiích na Střední umělecké škole grafické v Jihlavě přesídlil na Academy of Visual Arts do německého Lipska. Umělecky jej pak dotvořila Vysoká škola umělecko - průmyslová (VŠUP) v Praze.


Mladý umělec, ale vysoce ceněný


S ilustracemi mladého umělce jsme se mohli setkat například v časopise Typo, v A2 kulturním týdeníku nebo v Hospodářských novinách. Jelínek také spolupracuje s nakladatelstvím Argo – ilustroval knížku indonéských mýtů Nevěsta z mušle. Mohli se s ním potkat návštěvníci Anifestu 2008, kde byl lektorem animovaného filmu. Josef Jelínek se zúčastnil i bienále grafického designu Brno 2008, své snímky prezentoval na filmovém festivalu Anifest 2009 či na festivalu Aerokraťas.


Doma má mladý grafik a autor krátkých filmů ceny, jako jsou Čestné uznání „Grafika roku“ Praha 2006, Cena ateliéru Ilustrace VŠUP Praha 2007, cena ateliéru filmové a televizní grafiky VŠUP Praha 2007 a cena katedry grafiky VŠUP Praha 2008.